Sanayi Alperen SK
Adres : Sanayi Mah. Şahinler Sok. No:17/B
Telefon : 0 212 284 83 90