Sertdemir SK
Adres : Yavuz Selim Mah. Mahmutbey Yolu No:147
Telefon : 0 212 655 49 66